Ukas bedrift
Medlemsnytt

Ukas bedrift

22. november 2023
Ukas bedrift er Låssenteret Thermoglass AS.
Alta Næringsforening har vært på besøk hos Låssenteret Thermoglass AS. Det er en våre mest tradisjonsrike bedrifter som ble stiftet for over 50 år siden.
I 2021 ble Låssenteret Thermoglass fusjonert inn som en del av konsernet Låssenteret AS. Ved å være en del av et stort konsern får bedriften nå tilgang til et større vareutvalg, påfyll av kompetanse og ikke minst bedre betingelser på innkjøp. Bedriften har for ikke lenge siden flyttet inn i et flunkende nytt bygg på Elvebakken. En investering på nesten 50 millioner.  Låssenterets AS har 36 avdelinger i Norge hvor avdelingen i Alta er en av de største.  Låssenteret Thermoglass har ca 40 ansatte. De har også en avdeling i Kirkenes med 5 ansatte. Bedriften har Finnmark og en del av Troms som sitt hoved nedslagsfelt.
               

Norges ledende sikkerhetssenter
  • Låssenteret skal være den foretrukne totalleverandøren av alt innen lås og beslag, elektronisk sikkerhet og overvåkning, herunder lås, nøkkelservice, adgangskontroll, egenproduksjon av låssystemer og prosjektering, samt glass- og gitterløsninger.
  • Vi er en leverandøruavhengig tilbyder av løsninger. Dette sikrer at våre kunder kan stole på at de valg vi gjør er de beste. Våre løsninger er tilpasset kundebehov, kundens økonomi og ønsket sikkerhetsnivå.
  • Vi er lokalt forankret, noe som innebærer at det er hver enkelt avdeling som opererer i sitt lokale marked, håndterer sine lokale kunder og gjør tilpasninger knyttet til markedet de operer i.
  • Vekststrategi med industrielle og langsiktige eiere. I dag omsetter gruppen for i underkant av 900 millioner og har som ambisjon å omsette for over en milliard om kort tid. Gruppen har vokst mye de siste år samtidig som de har klart å øke lønnsomheten. Avdelingen i Alta har alltid drevet nøysomt og levert gode tall.

På vår rundtur gjennom deres flotte nye lokaler registrerer vi at det er en fin blanding av unge arbeidstakere og gamle «travere». Bedriften har flere ansatte som har jobbet der fra 20 til 45 år.  Så man kan trygt si at det er en bedrift med mye kompetanse og erfaring. En av hovedutfordringene for bedriften er å få tak i nok lærlinger, og få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse. En kjent problemstilling hos mange bedrifter i dag.
Vi heier på satsningen til Låssenteret Thermoglass og har trua på at gjennom å bli en del av en større enhet og at investeringen i nytt bygg skal være med å løfte bedriften videre. Vi ønsker de masse lykke til!