Bli medlem

Med 240 medlemmer på laget er vi et viktig talerør for næringslivet i Alta. Alta Næringsforening skal sikre at næringslivets interesser blir hørt, og jobbe for gode rammebetingelser for vekst og utvikling i vår by.
 

Som medlem får du ha tilgang til vårt nettverk av over 200 medlemsbedrifter, og i tillegg:
Mulighet til næringspolitisk innflytelse og påvirkning kanalisert gjennom Alta Næringsforening
Bistand og hjelp i næringsspørsmål
Tilgang til våre møteplasser og nettverk
Deltagelse på våre frokostmøter
Mulighet til å utvikle nye samarbeidsmuligheter
Gode tilbud på relevante kurs for næringslivet
Sosiale og faglige arrangementer

Jo flere medlemmer – jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter. Vi inviterer deg derfor med på laget!


Priser

Antall årsverk:                     Priser:
1 årsverk                               kr. 2.381
2-5 årsverk                            kr. 3.175
6-10 årsverk                          kr. 5.954
11-20 årsverk                        kr. 9.261
21-50 årsverk                        kr. 11.907
51-100 årsverk                      kr. 18.522
101-200 årsverk                    kr. 22.491
Over 200 årsverk                  kr. 26.460