Bli medlem

Med 240 medlemmer på laget er vi et viktig talerør for næringslivet i Alta. Alta Næringsforening skal sikre at næringslivets interesser blir hørt, og jobbe for gode rammebetingelser for vekst og utvikling i vår by.
 

Som medlem får du ha tilgang til vårt nettverk av over 200 medlemsbedrifter, og i tillegg:
Mulighet til næringspolitisk innflytelse og påvirkning kanalisert gjennom Alta Næringsforening
Bistand og hjelp i næringsspørsmål
Tilgang til våre møteplasser og nettverk
Deltagelse på våre frokostmøter
Mulighet til å utvikle nye samarbeidsmuligheter
Gode tilbud på relevante kurs for næringslivet
Sosiale og faglige arrangementer

Jo flere medlemmer – jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter. Vi inviterer deg derfor med på laget!
 

Priser:

Antall årsverk Priser
1 årsverk Kr.   2.620
2-5 årsverk Kr.   3.488
6-10 årsverk Kr.   6.550
11-20 årsverk Kr. 10.187
21-50 årsverk Kr. 13.098
51-100 årsverk Kr. 20.374
101-200 årsverk Kr. 24.740
Over 200 årsverk Kr. 29.106