Top Image

Opplev Alta

Opplev Alta

Vi ønsker å jobbe fram byen som det beste valget innen opplevelse og handel i nord-Troms og Finnmark. Opplev Alta er organisert i et eget forum som består av representanter fra handelsstanden. I tillegg har Opplev Alta en strategisk gruppe, hvor Alta Næringsforening bistår med prosess og strategi.

Opplev Alta er en byfest der gode opplevelser, kultur, mat og shopping står i sentrum. Det er de fire helgene som tidligere gikk under paraplyen Langhelg i Alta som har blitt til Opplev Alta. 

Målet er å bygge opp merkevaren Opplev Alta som en helg som alle ønsker å få med seg, fordi der får man ta del i unike, lokale opplevelser som inkluderer både handel, aktiviteter, mat og kultur.

 

Facebook

Hjemmeside